ส่องนวัตกรรมอาวุธทางทหาร สุดล้ำแห่งโลกอนาคต

แนะนำ 11 เทคโนโลยีอาวุธทางทหารและตำรวจสุดล้ำแห่งอนาคต เทคโนโลยีเหล่านี้บางชนิดยังไม่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน แต่บางชนิดก็ใกล้จะพร้อมใช้งานแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสงครามและการรักษาความปลอดภัยในอนาคตอย่างไรมาชมกัน