Thailand Mobile EXPO 2022 ชมมือถือและแก็ตเจ็ตน่าใช้งาน

Thailand Mobile EXPO 2022 งานมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลับมาอีกครั้งในปี 2566 กับสินค้าเทคโนโลยีมากมายจากแบรนด์ชั้นนำ พาทุกท่านไปส่องมือถือเด็ด แก็ตเจ็ตน่าซื้อ ในงาน Thailand Mobile EXPO 2022 กัน