เทคโนโลยี LIFI เล่นเน็ตได้ผ่านแสงไฟ

LIFI (Light Fidelity) เทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลผ่านการเปลี่ยนแปลงความสว่างของแสงไฟ เทคโนโลยีนี้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า LiFi Beacon ซึ่งจะปล่อยแสงไฟออกมา จากนั้นอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของแสงไฟ และแปลเป็นข้อมูลได้ แต่จะเจ๋งแค่ไหนมาชมกันในคลิป

Related videos