อีลอน มัสก์ ซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฝังชิปสมอง เชื่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท Neuralink ของอีลอน มัสก์ กำลังพัฒนาชิปฝังสมองที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ชิปฝังสมองประกอบด้วยตัวรับไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนหลายร้อยตัว ที่สามารถตรวจจับสัญญาณประสาทในสมองได้ จากนั้นชิปจะส่งสัญญาณประสาทเหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลสัญญาณประสาทเหล่านี้เป็นคำสั่งต่างๆ มาเจาะรายละเอียดกัน