พาชมคอนเส็ปต์นวัตกรรมเมืองลอยน้ำ แหล่งอาศัยยุคใหม่ของอนาคต

พาคุณไปดูแนวคิดเมืองลอยน้ำอย่างละเอียด คุณจะได้เห็นรูปแบบของเมืองลอยน้ำ เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างเมืองลอยน้ำ และประโยชน์ของเมืองลอยน้ำ เมืองลอยน้ำคือแนวคิดที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและน่าอยู่ เมืองลอยน้ำคืออนาคตของที่อยู่อาศัย