อากาศยานไร้คนขับ จากนวัตกรรม eVTOL แห่งพลังงานไฟฟ้า

เราจะพาคุณไปดูนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับพลังงานไฟฟ้าของ สจล. คุณจะได้เห็นการทำงานของอากาศยานไร้คนขับพลังงานไฟฟ้า คุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับพลังงานไฟฟ้า และประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับพลังงานไฟฟ้า