ขยะแปรรูป นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษ์โลก

นวัตกรรมรักษ์โลกจากขยะแปรรูป คุณจะได้เห็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอีกมากมาย นวัตกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับขยะและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม