ส่องจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติ จากนวัตกรรมด้าน AI

พามารับชมรับฟัง เทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วบ้าง จุดเปลี่ยนของชีวิตมนุษย์ ที่ตอนนี้จีนและอินเดียเร่งใช้องค์ความรู้จาก AI สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และทางสหรัฐฯ จะมีความเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์นี้บ้าง มาติดตามกัน